Δυσαρθρία

Πιθανοί τελικοί σκοποί της θεραπείας.

  • Επιβράδυνση του ρυθμού της ομιλίας (αν αυτή έχει γρήγορο ρυθμό).
  • Βελτίωση της υποστήριξης της αναπνοής, έτσι ώστε το άτομο να μπορεί να μιλάει δυνατά.
  • Ενδυνάμωση των μυών.
  • Αύξηση της κινητικότητας των μυών του στόματος, της γλώσσας και των χειλιών.
  • Βελτίωση της άρθρωσης, έτσι ώστε ο λόγος να είναι πιο καθαρός.
  • Ανάπτυξη στρατηγικών για καλύτερη επικοινωνία με το άτομο με δυσαρθρία στους φροντιστές, στα μέλη της οικογένειας κ.α.
  • Σε σοβαρές περιπτώσεις, εκμάθηση χρήσης εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας (π.χ. απλές χειρονομίες, αλφαβητικοί πίνακες ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας)
Share

Login Form