Διαταραχές Φωνής

Τι είναι τα οζίδια των φωνητικών χορδών και οι πολύποδες?

Τα οζίδια των φωνητικών χορδών είναι καλοήθεις (μη καρκινικές) αποφύσεις και στις δύο φωνητικές χορδές οι οποίες προκαλούνται από την κατάχρηση της φωνής. Με τον χρόνο, η επαναλαμβανόμενη κατάχρηση (λάθος χρήση) των φωνητικών χορδών έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη μαλακών πρηξιμάτων σε κάθε μια φωνητική χορδή. Αυτά τα σημεία εξελίσσονται σε σκληρότερα σημεία, σαν κάλοι,   που ονομάζονται οζίδια. Τα οζίδια αυτά γίνονται μεγαλύτερα και σκληρότερα όσο η κατάχρηση συνεχίζεται.

Οι πολύποδες μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές. Μερικές φορές προκαλούνται από την κατάχρηση της φωνής. Εμφανίζονται στη μία ή και στις δύο φωνητικές χορδές. Έχουν την μορφή πρηξίματος ή εξογκώματος (σαν τα οζίδια) ή σαν εξογκώματα που μοιάζουν με μίσχο ή σαν σημείο που μοιάζει με φουσκάλα. Οι περισσότεροι πολύποδες είναι μεγαλύτεροι από τα οζίδια και μπορεί να ονομαστούν με διαφορετικές ονομασίες όπως, εκφυλιστικοί πολύποδες ή το οίδημα του Reinke. Ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβουμε την διαφορά μεταξύ των οζιδίων και των πολυπόδων είναι να σκεφτούμε τα οζίδια ως κάλους και τους πολύποδες ως φουσκάλες.

 

Share

Login Form