Αφασία Ενηλίκων

Στόχοι της λογοπεδικής παρέμβασης

  •            Αξιοποίηση των δυνατοτήτων επικοινωνίας του ατόμου.
  •         Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του ατόμου.
  •         Εκπαίδευση σε εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας (σύστημα συμβόλων, νοήματα, σχέδιο, βιβλίο επικοινωνίας).
  •         Επαναφορά ικανοτήτων κατανόησης και έκφρασης λόγου.
  •         Βελτίωση άρθρωσης.
  •         Αντιμετώπιση προβλημάτων μάσησης και κατάποσης.
  •         Αύξηση της ικανότητας του ατόμου να αντιμετωπίζει δραστηριότητες καθημερινής ζωής (χειρισμός χρημάτων, μετακινήσεις, κοινωνικές επαφές).

 

 

Share

Login Form