Αφασία Ενηλίκων

 

 Τα αφασικά άτομα δεν έχουν χάσει τη λογική τους και έχουν πλήρη συναίσθηση της κατάστασης τους.

Πολύ συχνά το άτομο δε βρίσκει τις λέξεις για να εκφραστεί.

Κάποιος αφασικός περιέγραψε την εμπειρία σα να είναι «κλειδωμένος μέσα στο ίδιο του το κεφάλι».

Κάποιος άλλος έιπε: «…Μπορούσα να παίζω τάβλι όπως πριν, αλλά δε μπορούσα να πω «ντόρτια». Σκεφτόμουνα κανονικά, αλλά δε μπορούσα να κάνω τις σκέψεις μου λόγια».

Για τον περισσότερο κόσμο η ομιλία είναι κάτι φυσικό και η απώλειά της αδιανόητο. Ένα άτομο που έχασε την ικανότητα ομιλίας έχει δυσκολίες να εκφράσει την προσωπικότητά του. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στο λαθεμένο συμπέρασμα ότι το άτομο πάσχει από κάποια διανοητική καθυστέρηση ή βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους σύγχυσης.

Οι δυσκολίες του στην επικοινωνία συχνά προκαλούν έλλειψη υπομονής και ανοχής από τους γύρω του. Μερικές φορές νομίζουν πως έχουν να κάνουν με μεθυσμένο.

Έτσι η αφασία μπορεί να απομονώσει τον αφασικό σε βαθμό που δε μπορούμε να το φανταστούμε. Το ένα τρίτο των αφασικών δεν έχει καμιά κοινωνική ζωή.

Δυσκολία στην κατανόηση ή στο διάβασμα σημαίνει καθόλου ραδιόφωνο, καθόλου τηλέφωνο, λίγη τηλεόραση. Καθόλου γράμματα, καθόλου βιβλία, λίγες συζητήσεις.

 

Share

Login Form