Αφασία

Αφασία είναι μια επίκτητη διαταραχή η οποία οφείλεται σε βλάβη του εγκεφάλου. Επηρεάζει την ικανότητα για επικοινωνία. Τα κύρια χαρακτηριστικά της αφασίας είναι δυσκολία του ατόμου να μιλήσει, να κατανοήσει αυτά που του λένε, καθώς και δυσκολίες στη γραφή και στην ανάγνωση.

 

Share

Login Form