Τραυλισμός

 Μέθοδος Palin PCI Θεραπεία Αλληλεπίδρασης Γονέα-Παιδιού

To Michael Palin Centre  στο Λονδίνο, είναι από τα πιο γνωστά εξειδικευμένα κέντρα για τον τραυλισμό στη Βρετανία. Η θεραπευτική ομάδα του κέντρου παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε παιδιά και ενηλίκους με τραυλισμό καθώς και εκπαίδευση και εποπτεία λογοθεραπευτών.  Το Palin Parent-Child Interaction Therapy, είναι ένα πρόγραμμα θεραπείας για παιδιά προσχολικής ηλικίας που τραυλίζουν. Μαζί με το πρόγραμμα Lidcomb αποτελούν τις πιο διαδεδομένες δομημένες θεραπευτικές προσεγγίσεις για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Το πρόγραμμα καλύπτει θέματα αξιολόγησης και θεραπευτικής διαχείρισης παιδιών κάτω των 7 ετών αλλά το πρόγραμμα θα μπορούσε εν δυνάμει να εφαρμοστεί και σε παιδιά άνω των 7 ετών.

 *Ο Μιχαηλίδης Συμεών είναι πιστοποιημένος θεραπευτής του προγράμματος Palin PCI.

Share

Login Form