Τραυλισμός

 Κάνετε τη θεραπεία μαζί με το παιδί σας.

Μετράτε τη σοβαρότητα του τραυλισμού κάθε μέρα, δίνοντάς της βαθμολογία από το 1 έως το 10, όπου 1=καθόλου τραυλισμός, 2=εξαιρετικά ήπιος τραυλισμός, 10=εξαιρετικά σοβαρός τραυλισμός.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου του προγράμματος εσείς και το παιδί σας θα βλέπετε το λογοθεραπευτή για μία ώρα την εβδομάδα μέχρι το σκορ της σοβαρότητας του τραυλισμού να φτάσει στο 1 (ή περιστασιακά στο 2).

Έρευνες έδειξαν πως, όταν η θεραπεία ακολουθείται κατά γράμμα, οι 11 εβδομάδες είναι ένα μέσο χρονικό διάστημα θεραπείας που απαιτείται για να ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο. Υπάρχουν ωστόσο και περιπτώσεις που απαιτείται περισσότερο χρονικό διάστημα. Κάποια παιδιά μπορεί να χρειαστούν μόνο λίγες εβδομάδες ενώ άλλα μπορεί να χρειαστούν περισσότερες από 22 εβδομάδες.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου του προγράμματος ο αριθμός των θεραπειών που κάνετε και η συχνότητα των κλινικών επισκέψεων μειώνεται συστηματικά, υπό την προϋπόθεση πάντα η σοβαρότητα του τραυλισμού του παιδιού σας να παραμένει χαμηλή. Το δεύτερο στάδιο μπορεί να διαρκέσει μέχρι και ένα χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρωθούν και τα δύο στάδια.

 Πολλά παιδιά μεγάλωσαν τραυλίζοντας στην προσχολική ηλικία. Στο παρελθόν, αυτό οδήγησε τους επαγγελματίες στο να συμβουλεύουν τους γονείς να μην ανησυχούν για τον τραυλισμό και να μην αναζητούν θεραπεία. Ωστόσο είναι φυσιολογικό οι γονείς να ανησυχούν για τον τραυλισμό του παιδιού τους. Δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε αν το παιδί σας θα σταματήσει να τραυλίζει χωρίς θεραπεία, γι΄ αυτό συνιστάται να αναζητήσετε τη συμβουλή του λογοθεραπευτή όσο το δυνατόν συντομότερα από τη στιγμή που το παιδί σας θα αρχίσει να τραυλίζει.

           Ο λογοθεραπευτής μπορεί να προτείνει να περιμένετε για λίγο χρονικό διάστημα μήπως ο τραυλισμός εξαλειφθεί από μόνος του ειδάλλως θα προτείνει να αρχίσετε τη θεραπεία με το πρόγραμμα Lidcombe αμέσως. Άλλοι παράγοντες όπως το αν το παιδί σας αγχώνεται από τον τραυλισμό θα ληφθούν υπόψη όταν θα αποφασιστεί να αρχίσει η θεραπεία. Συνιστάται η θεραπεία να αρχίζει πριν το παιδί κλείσει τα 5 του χρόνια.

Share

Login Form