Τραυλισμός

Το πρόγραμμα Lidcombe

Το πρόγραμμα Lidcombe* το παρακολουθεί ο γονιός μαζί με το παιδί του. Έτσι ο γονιός παρατηρεί προσεκτικά την ομιλία του παιδιού του σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και του δείχνει πώς να μιλάει χωρίς να τραυλίζει. Η θεραπεία μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις οικογενειακές και πολιτισμικές αξίες του καθενός. Οι επισκέψεις στο λογοθεραπευτή γίνονται μαζί με το γονιό. Ο λόγος που ο λογοθεραπευτής δουλεύει και με το γονιό έγκειται στο ότι θέλει να είναι σίγουρος για την πλήρη αποτελεσματικότητα της θεραπείας στο κάθε παιδί. Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει τη θετική έκβαση της θεραπείας είναι το ότι το παιδί πρέπει να περνάει καλά κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

lidcomb

LPTC

 *Ο Μιχαηλίδης Συμεών είναι πιστοποιημένος θεραπευτής του προγράμματος Lidcombe.

 

Share

Login Form