Μαθησιακές δυσκολίες

 

 Μαθησιακές δυσκολίες είναι οι ειδικές δυσκολίες που μπορεί να εμφανίζει ένα παιδί στην ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά όταν οι επιδόσεις του είναι χαμηλότερες από τις αναμενόμενες σε σχέση με την ηλικία, το νοητικό επίπεδο και το επίπεδο της τάξης στην οποία φοιτά.

Οι ικανότητες της ομιλίας, της ακοής, της ανάγνωσης, της γραφής και της αριθμητικής από πολλές πλευρές συμπληρώνουν η μία την άλλη και επειδή «συνυπάρχουν» στις ίδιες εγκεφαλικές λειτουργίες είναι πιθανό ένα παιδί να παρουσιάζει ταυτόχρονα περισσότερες από μια μορφές διαταραχών μάθησης.

Το να μπορεί ένα παιδί να αρθρώνει σωστά όλα τα φωνήματα είναι προϋπόθεση για να αναπτύξει την γλωσσική του έκφραση (τον προφορικό λόγο). Οι δεξιότητες που θα αποκτήσει στον προφορικό λόγο είναι τα θεμέλια για να μάθει να γράφει και να διαβάζει. Έτσι αν το παιδί έχει μια οποιαδήποτε διαταραχή (είτε επικοινωνίας, με τη μη σωστή άρθρωση φωνημάτων, είτε εγκεφαλική) είναι πιθανό να εμφανίζει γνωστικές δυσλειτουργίες.

Οι μαθησιακές δυσκολίες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες:

  Διαταραχή της ανάγνωσης.

  Διαταραχή των μαθηματικών.

  Διαταραχή της γραπτής έκφρασης.

 Μαθησιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς.

 

Οι μαθησιακές δυσκολίες φαίνεται να είναι αποτέλεσμα κάποιας νευρολογικής διαταραχής, η οποία συσχετίζεται με κληρονομικούς παράγοντες, αλλά αυτό δεν είναι δυνατό να ανιχνευθεί με τα μέσα που υπάρχουν σήμερα. Αυτό που πιθανόν κληρονομείται είναι τα ελλείμματα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας ορισμένων περιοχών του εγκεφάλου και ευθύνονται για τη δυσκολία των παιδιών στη διάκριση των ήχων και των γραπτών συμβόλων.

Ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που μπορεί να εντοπίσει στην τάξη το παιδί που εμφανίζει μαθησιακές δυσκολίες και να το παραπέμψει σε κάποιο ειδικό για τη διάγνωση.

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες βιώνουν έντονα την αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου ενώ ταυτόχρονα δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί διαφέρουν από τα υπόλοιπα παιδιά στην τάξη. Έτσι οι καθημερινές εμπειρίες στο σχολείο μπορεί να οδηγήσουν σε εκδηλώσεις θυμού και ανυπακοής και σταδιακά είναι πιθανό να μειωθεί το κίνητρό τους για μάθηση όπως επίσης και το επίπεδο της αυτοεκτίμησής τους.

Είναι σύνηθες φαινόμενο τόσο οι γονείς όσο και οι δάσκαλοι να θεωρούν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες «δύσκολα» διότι συχνά παρουσιάζουν πολύ περισσότερα προβλήματα συμπεριφοράς συγκριτικά με τα υπόλοιπα παιδιά. Τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα είναι η αντίδρασή τους στην αποτυχία και την αποστέρηση που βιώνουν. Αυτός είναι και ο λόγος που ίσως είναι λιγότερο δημοφιλή μεταξύ των συνομηλίκων τους και δημιουργούν αρνητικές εντυπώσεις στους άλλους.

Για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών χρησιμοποιούνται τεχνικές οι οποίες επιτρέπουν στο παιδί:

  Να κατανοήσει τα αίτια των δυσκολιών του.

  Να έχει το ανάλογο κίνητρο για μάθηση.

  Να βιώνει συναισθήματα επιτυχίας.

 

Ο ειδικός προσδιορίζει το μαθησιακό επίπεδο στο οποίο το παιδί ανταποκρίνεται χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες και του προσφέρει συνεχή επιβράβευση για να γνωρίζει το παιδί πόσο αποτελεσματική είναι η προσπάθειά του. Οι απαιτήσεις του προγράμματος που ακολουθούνται αυξάνονται σταδιακά για να εξασφαλιστεί η επιτυχία του η οποία θα βοηθήσει στη βελτίωση της αυτοεκτίμησής του. Πολύ σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας είναι η συνεργασία μεταξύ των ατόμων με τα οποία περνάει τις περισσότερες ώρες της μέρας του, δηλαδή οι γονείς και οι δάσκαλοί του.

Γενικά στις περιπτώσεις των μαθησιακών δυσκολιών το σημαντικότερο βήμα είναι η αναγνώριση της ύπαρξής τους. Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο όταν ο εκπαιδευτικός ενημερώνει τους γονείς να θεωρούν την εκτίμησή του υπερβολική ή ακόμη και προσβλητική και να αγνοούν την πρότασή του για επίσκεψη στον ειδικό και διάγνωση. Όταν οι γονείς αποδέχονται το παιδί τους που έχει Μαθησιακές Δυσκολίες εστιάζουν στα θετικά σημεία και δεν ασχολούνται με τις αποτυχίες. Σε αντίθετη περίπτωση, προβάλλουν μη ρεαλιστικές απαιτήσεις που εμποδίζουν τη μέγιστη ανάπτυξη του παιδιού ή το υπερπροστατεύουν μειώνοντας υπερβολικά τις απαιτήσεις τους και λέγοντας υπερβολικά θετικά σχόλια.

Είναι γεγονός ότι αυτές οι δυσκολίες των παιδιών δεν μπορούν να αποκατασταθούν πλήρως, η εξέλιξή τους όμως είναι τόσο καλή στις μέρες μας που μπορεί να τα βοηθήσει να ανταποκρίνονται στο μέγιστο βαθμό που μπορούν. Γι’ αυτό αν έχετε την υποψία ότι το παιδί σας έχει κάποια μαθησιακή δυσκολία μη διστάσετε να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό. Θα του δώσετε την ευκαιρία να ανταποκριθεί με ευχαρίστηση και αυτοπεποίθηση στα μαθήματά του και να ενταχθεί ισότιμα στο σχολικό του περιβάλλον με ότι αυτό συνεπάγεται.

 

Share

Login Form