Φωνολογικές διαταραχές

Πώς εκδηλώνεται η φωνολογική διαταραχή;

Η φωνολογική διαταραχή είναι πιο συχνή στα αγόρια. Περίπου το 3% των παιδιών προσχολικής ηλικίας και το 2% των παιδιών σχολικής ηλικίας 6-7 ετών παρουσιάζουν φωνολογική διαταραχή. Από την ηλικία των 17 ετών μόνο το 0.5% του πληθυσμού εμφανίζει φωνολογική διαταραχή. Οι εξελικτικές φωνολογικές διαταραχές μπορεί να εμφανιστούν σε συνδυασμό με άλλες διαταραχές της επικοινωνίας, όπως ο τραυλισμός, η ειδική γλωσσική διαταραχή ή απραξία του λόγου.

Η φωνολογική διαταραχή εκδηλώνεται με :

Πτώσεις συλλαβών (π.χ. νάνα αντί μπανάνα)

Αναδιπλασιασμους (π.χ. μπαμπάνα αντί μπανάνα)

Αρμονίες (π.χ. λουλούρι αντί κουλούρι)

Απλοποιήσεις συμπλεγμάτων (π.χ. Πέτος αντί Πέτρος)

Μεταθέσεις και μετακινήσεις (π.χ. καπέτο αντί πακέτο)

Οι αιτίες των φωνολογικών διαταραχών μπορεί να είναι:

Δυσκολία στην ακουστική αντίληψη (ποιοτικά) και στην διαφοροποίηση ήχων, το παιδί δεν μπορεί να διακρίνει δύο ήχους που μοιάζουν μεταξύ τους.

Δυσκολία στην αντίληψη και οργάνωση του χρόνου.

Κινητικές δυσκολίες.

Ελλιπής ακουστική μνήμη.

Ελλιπή περιβαλλοντικά ερεθίσματα.

Η έγκαιρη διάγνωση και αποκατάσταση των φωνολογικών διαταραχών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την περαιτέρω πορεία του παιδιού και αποφυγή άλλων δυσκολιών.

Share

Login Form